Import danych XYZ do GeoMedia Grid


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

GeoMedia Professional: 06.01.11.13, GeoMedia Grid: 06.01.00.18

PROBLEM:

Niezgodna liczba kolumn i wierszy w Study Area i w warstwie zaimportowanych z pliku .xyz danych.

SZCZEGÓŁY:

Importuję punktowe dane NMT z pliku .xyz.

Współrzędne graniczne punktów danych z pliku .xyz
PUWG "1992"* X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980

* PUWG "1992" - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992.

oraz o przyjętą wielkość piksela (u mnie 5 m), tworzy się nowa Study Area. Aby było wszystko jasne dane poniżej skopiowane są z informacji o niej:

Współrzędne graniczne Study Area tworzonej wraz z importem danych .xyz
PUWG "1992" X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980
zasięg [m] 8960m. 9960m.
zasięg [komórki] 1792 columns 1992 rows

Teraz zaglądamy do zaimportowanego (rastrowego) pliku danych - i...., bardzo się zdziwiłem, gdyż wielkość tej warstwy jest zgoła inna niż Study Area:

Wielkość rastrowej warstwy zaimportowanych danych .xyz
  X Y
zasięg [komórki] 1793 columns 1993 rows

?????????
Pewnie bym na to wzruszył ramionami gdyby nie konieczność użycia w projekcie maski. Stworzyłem w GeoMedia Professional wektorową klasę z maską. Nadałem jej Max i Min X i Y zgodne z plikiem danych:

Współrzędne graniczne wektorowej klasy maski
PUWG "1992" X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980

Wszedłem na Grid->Layer->Rasterize Legend Entry i zrastrowałem ją. W informacjach o warstwie obejrzałem wielkość warstwy:

Wielkość rastrowej warstwy maski
  X Y
zasięg [komórki] 1792 columns 1992 rows

WSZYSTKIE WARSTWY GRID MAJĄ USTAWIONE DATA UNITS: METERS!

Chciąc w GeoMedia Grid skorzystać z dowolnej metody interpolacji NMT (np: IDW), mam możliwość wprowadzenia maski. Wprowadzam ją i gdy po wypełnieniu wszystkich potrzebnych zmiennych naciskam OK!, pojawia się komunikat:

The row and/or column value specified is valid

Pewnie że jest valid:

Porównanie powierzchni Study Area oraz rastrowych warstw: zaimportowanych danych oraz maski
  rzędy kolumny
Study Area 1992 1792
Warstwa danych 1993 1793
Warstwa maski 1992 1792

Jest to prawdopodobnie błąd aplikacji. Intergraph Polska przekazał problem do centrum produktowego. Jednocześnie przesłał mi sposób na rozwiązanie tego problemu:

ROZWIĄZANIE:

[Intergraph Polska:]

  1. Importujemy plik .xyz do warstwy GRID, tworzy się nowa Study Area,
  2. Wyświetlamy utworzoną warstwę w GeoMediach,
  3. Za pomocą polecenia Analysis -> Image Footprints tworzymy ślad zdjęcia,
  4. Usuwamy Study Area w Grid'a,
  5. Ręcznie na podstawie zapytania powstałego w wyniku analizy Image Footprints, tworzymy nowe Study Area (by zrobić to dokładnie należy mieć załączone dociąganie do wierzchołków),
  6. Ponownie importujemy plik .xyz,
  7. GeoMedia Grid chce utworzyć nowe Study Area, my mu nie pozwalamy, i wskazujemy prawoklikiem na istniejące Study Area,
  8. Tworzymy maskę,
  9. Dokonujemy interpolacji IDW, z zaimportowanym rastrem oraz zrasteryzowaną maską.
  10. Cieszymy się wyciętym CMT.

Na około..., ale działa! Posyłam, bo pewnie prędzej czy później ktoś stanie przed takim problemem.

 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"