Import danych XYZ do GeoMedia Grid


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

GeoMedia Professional: 06.01.11.13, GeoMedia Grid: 06.01.00.18

PROBLEM:

Niezgodna liczba kolumn i wierszy w Study Area i w warstwie zaimportowanych z pliku .xyz danych.

SZCZEGÓŁY:

Importuję punktowe dane NMT z pliku .xyz.

Współrzędne graniczne punktów danych z pliku .xyz
PUWG "1992"* X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980

* PUWG "1992" - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992.

oraz o przyjętą wielkość piksela (u mnie 5 m), tworzy się nowa Study Area. Aby było wszystko jasne dane poniżej skopiowane są z informacji o niej:

Współrzędne graniczne Study Area tworzonej wraz z importem danych .xyz
PUWG "1992" X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980
zasięg [m] 8960m. 9960m.
zasięg [komórki] 1792 columns 1992 rows

Teraz zaglądamy do zaimportowanego (rastrowego) pliku danych - i...., bardzo się zdziwiłem, gdyż wielkość tej warstwy jest zgoła inna niż Study Area:

Wielkość rastrowej warstwy zaimportowanych danych .xyz
  X Y
zasięg [komórki] 1793 columns 1993 rows

?????????
Pewnie bym na to wzruszył ramionami gdyby nie konieczność użycia w projekcie maski. Stworzyłem w GeoMedia Professional wektorową klasę z maską. Nadałem jej Max i Min X i Y zgodne z plikiem danych:

Współrzędne graniczne wektorowej klasy maski
PUWG "1992" X Y
min [m] 554020 256020
max [m] 562980 265980

Wszedłem na Grid->Layer->Rasterize Legend Entry i zrastrowałem ją. W informacjach o warstwie obejrzałem wielkość warstwy:

Wielkość rastrowej warstwy maski
  X Y
zasięg [komórki] 1792 columns 1992 rows

WSZYSTKIE WARSTWY GRID MAJĄ USTAWIONE DATA UNITS: METERS!

Chciąc w GeoMedia Grid skorzystać z dowolnej metody interpolacji NMT (np: IDW), mam możliwość wprowadzenia maski. Wprowadzam ją i gdy po wypełnieniu wszystkich potrzebnych zmiennych naciskam OK!, pojawia się komunikat:

The row and/or column value specified is valid

Pewnie że jest valid:

Porównanie powierzchni Study Area oraz rastrowych warstw: zaimportowanych danych oraz maski
  rzędy kolumny
Study Area 1992 1792
Warstwa danych 1993 1793
Warstwa maski 1992 1792

Jest to prawdopodobnie błąd aplikacji. Intergraph Polska przekazał problem do centrum produktowego. Jednocześnie przesłał mi sposób na rozwiązanie tego problemu:

ROZWIĄZANIE:

[Intergraph Polska:]

  1. Importujemy plik .xyz do warstwy GRID, tworzy się nowa Study Area,
  2. Wyświetlamy utworzoną warstwę w GeoMediach,
  3. Za pomocą polecenia Analysis -> Image Footprints tworzymy ślad zdjęcia,
  4. Usuwamy Study Area w Grid'a,
  5. Ręcznie na podstawie zapytania powstałego w wyniku analizy Image Footprints, tworzymy nowe Study Area (by zrobić to dokładnie należy mieć załączone dociąganie do wierzchołków),
  6. Ponownie importujemy plik .xyz,
  7. GeoMedia Grid chce utworzyć nowe Study Area, my mu nie pozwalamy, i wskazujemy prawoklikiem na istniejące Study Area,
  8. Tworzymy maskę,
  9. Dokonujemy interpolacji IDW, z zaimportowanym rastrem oraz zrasteryzowaną maską.
  10. Cieszymy się wyciętym CMT.

Na około..., ale działa! Posyłam, bo pewnie prędzej czy później ktoś stanie przed takim problemem.

 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
 
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
 
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
 
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
 
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
 
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
 
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
 
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
 
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"