Rasteryzacja klasy GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

GeoMedia Professional: 06.01.11.13, GeoMedia Grid: 06.01.00.18.

PROBLEM:

Rasteryzacja klasy GeoMededia z wybranym liczbowym atrybutem, który ma zostać przypisany warstwie GeoMedia Grid.

SZCZEGÓŁY:

Chcę w GeoMedia Grid na CMT i Shaded Relief nałożyć warstwę geologii (którą mam w wektorowej klasie o nazwie: geologia). W trakcie rasteryzacji geologii, GeoMedia Grid tworzy nową warstwę w taki sposób, że poszczególne poligony otrzymują odrębne ID. DB do rastrowego pliku nie jest podłączona i traci się informację o zgromadzonych atrybutach. Sama rasteryzacja przy pomocy
Grid -> Layer -> Rasterize Legend Entry(s)
nie pozwala na rasteryzację warstwy wg wybranego atrybutu. W jaki sposób należy rasteryzować lub jak łatwo te warstwę przetworzyć (Edycja?), aby na warstwie rastrowej wszystkie poligony jednego wydzielenia geologicznego miały ten sam ID?

ROZWIĄZANIE:

[Intergraph Polska:]
W związku z tym, że Geomedia Grid umożliwia rasteryzację warstwy wyłącznie z jednym atrybutem (KONIECZNIE O TYPIE LICZBOWYM), aby warstwę zrasteryzować w oparciu o jakiś inny atrybut niż klucz podstawowy ID (np w oparciu o kod wydzielenia geologicznego ), należy utworzyć zapytanie z wybranymi atrybutem klasy obiektu.

  1. wchodzę w Analysis -> Atribute Selection,
  2. w pojawiającym się oknie dialogowym wybieram klasę, mającą ulec rasteryzacji np. geologia,
  3. z listy atrybutów najlepiej jest wybrać wszystkie atrybuty o typie liczbowym oraz geometry (np.: zaznaczam atrybuty np: ID, kod i geometry),
  4. po kliknięciu OK, powstanie zapytanie wybierające zaznaczone atrybut,
  5. utworzone zapytanie poddajemy dalej rasteryzacji. Wybieramy: Grid -> Layer -> Rasterize Legend Entry(s),
  6. pojawia się okienko dialogowe Attribute Selection, w którym zaznaczamy atrybut, który będzie przypisany do kolejnych obiektów,
  7. naciśnięcie OK, rozpoczyna proces rasteryzacji,
  8. warstwa zrastrowanej klasy pojawia się w odpowiedniej Study Area.
 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"