Rasteryzacja klasy GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

GeoMedia Professional: 06.01.11.13, GeoMedia Grid: 06.01.00.18.

PROBLEM:

Rasteryzacja klasy GeoMededia z wybranym liczbowym atrybutem, który ma zostać przypisany warstwie GeoMedia Grid.

SZCZEGÓŁY:

Chcę w GeoMedia Grid na CMT i Shaded Relief nałożyć warstwę geologii (którą mam w wektorowej klasie o nazwie: geologia). W trakcie rasteryzacji geologii, GeoMedia Grid tworzy nową warstwę w taki sposób, że poszczególne poligony otrzymują odrębne ID. DB do rastrowego pliku nie jest podłączona i traci się informację o zgromadzonych atrybutach. Sama rasteryzacja przy pomocy
Grid -> Layer -> Rasterize Legend Entry(s)
nie pozwala na rasteryzację warstwy wg wybranego atrybutu. W jaki sposób należy rasteryzować lub jak łatwo te warstwę przetworzyć (Edycja?), aby na warstwie rastrowej wszystkie poligony jednego wydzielenia geologicznego miały ten sam ID?

ROZWIĄZANIE:

[Intergraph Polska:]
W związku z tym, że Geomedia Grid umożliwia rasteryzację warstwy wyłącznie z jednym atrybutem (KONIECZNIE O TYPIE LICZBOWYM), aby warstwę zrasteryzować w oparciu o jakiś inny atrybut niż klucz podstawowy ID (np w oparciu o kod wydzielenia geologicznego ), należy utworzyć zapytanie z wybranymi atrybutem klasy obiektu.

  1. wchodzę w Analysis -> Atribute Selection,
  2. w pojawiającym się oknie dialogowym wybieram klasę, mającą ulec rasteryzacji np. geologia,
  3. z listy atrybutów najlepiej jest wybrać wszystkie atrybuty o typie liczbowym oraz geometry (np.: zaznaczam atrybuty np: ID, kod i geometry),
  4. po kliknięciu OK, powstanie zapytanie wybierające zaznaczone atrybut,
  5. utworzone zapytanie poddajemy dalej rasteryzacji. Wybieramy: Grid -> Layer -> Rasterize Legend Entry(s),
  6. pojawia się okienko dialogowe Attribute Selection, w którym zaznaczamy atrybut, który będzie przypisany do kolejnych obiektów,
  7. naciśnięcie OK, rozpoczyna proces rasteryzacji,
  8. warstwa zrastrowanej klasy pojawia się w odpowiedniej Study Area.
 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"