Golden Software Surfer. Konwersja współrzędnych strony obiektów typu polyline do współrzędnych mapy


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Golden Software: 8.05

PROBLEM:

Konwersja współrzędnych obiektów rysunkowych na współrzędne mapy

SZCZEGÓŁY:

Posiadam w pliku mapy (.srf) obiekty poligonowe, które potrzebujemy wyeksportować do pliku .shp ze współrzędnymi mapy.

Na podstawie: Golden Software.

G.S. Surfer wykorzystuje dwa zestawy współrzędnych - współrzędne mapy (ang.: map coordinates) i współrzędne strony (ang.: page coordinates). Mapy, które są zawsze zawarte w ramce mapy, przechowywane są we współrzędnych mapy. Obiekty wstawione na mapę za pomocą narzędzi rysowania (linie, wielokąty, tekst, etc.) są zapisane we współrzędnych strony.

Od narysowania obiektów na scenie, są one przypisane do strony za pomocą współrzędnych strony. Nie poruszają się, niezależnie od tego czy mapa jest przeskalowywana lub przesuwana. Jest jednak możliwe, aby przekształcić narysowane obiekty do współrzędnych mapy i wyeksportować potem do dowolnej aplikacji GIS.

Rodzaje współrzędnych obiektów
Fig. 1. Obiekty na mapach GS Surfer i różne rodzaje współrzędnych

Aby nadać obiektowi graficznemu (o współrzędnych strony) współrzędne mapy, a następnie wyeksportować go do pliku .shp (lub innego np. .dxf) za pomocą współrzędnych map, musimy:

 1. wyeksportować mapę do pliku i zapisać współrzędne mapy,
 2. wyeksportować narysowane obiekty do pliku .shp przy użyciu zapisanych współrzędnych.

ROZWIĄZANIE:

 1. Upewnijmy się, że wszystkie narysowane obiekty oraz sama mapa, są na siebie nałożone (opcja Map > Overlay Maps).
 2. Kliknij na mapę, aby ją zaznaczyć. Pasek stanu powinien wskazywać, że zaznaczono pojedynczą mapę.
 3. Z głównego menu wybierz polecenie Plik (File) > Eksportuj (Export).
 4. W oknie dialogowym Eksportuj (Export), określ nazwę pliku .shp.
 5. Kliknij (włącz) pole wyboru opcji Jedynie wybrane obiekty (ang.: Selected objects only).
 6. Kliknij przycisk Zapisz (ang.: Save).
 7. Okno dialogowe Zapisz jako
  Fig. 2. Okno dialogowe Zapisz jako
 8. W oknie dialogowym ESRI Shapefile Export, upewnij się, że Źródło Skalowania (ang.: Scaling Source) jest ustawione na Aplikację (ang.: Application).
 9. Upewnij się, że współrzędne w sekcji Prostokąt Eksportowany (ang.: Export Rectangle) są inne niż te w sekcji Prostokąt Strony (ang.: Page Rectangle).
 10. Kliknij (włącz) pole wyboru opcji Zapisz Informację Skalowania (ang.: Save Scaling Info).
 11. Kliknij przycisk OK.
 12. Okno dialogowe ESRI Shapefile Export
  Fig. 3. Okno dialogowe ESRI Shapefile Export
 13. W oknie mapy, odznacz mapę i zaznacz narysowane obiekty. Wystarczy, że zaznaczymy ich widoczność, a odznaczymy widoczność mapy. Upewnij się także, że niewidoczne są krawędzie mapy i linie siatki odwzorowania kartograficznego.
 14. Z głównego menu wybierz polecenie Plik (File) > Eksportuj (Export).
 15. W oknie dialogowym Eksportuj (Export), określ nazwę pliku .shp.
 16. Kliknij (włącz) pole wyboru opcji Jedynie wybrane obiekty (ang.: Selected objects only).
 17. Kliknij przycisk Zapisz (Save).
 18. W oknie dialogowym ESRI ShapefileF Export, upewnij się, że źródło Skalowania (ang.: Scaling Source) jest tym razem ustawione na Zachowane (ang.: Saved).
 19. Upewnij się, że współrzędne w sekcji Prostokąt Eksportowany (ang.: Export Rectangle) są inne niż te w sekcji Prostokąt Strony (ang.: Page Rectangle).
 20. Kliknij przycisk OK.
 21. Okno dialogowe ESRI Shapefile Export
  Fig. 4. Okno dialogowe ESRI Shapefile Export
 22. Wyeksportowane pliki shp można użyć w dowolnym programie GIS.
 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"