data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Przedmiot: Geologia ogólna

Artykuł

2000-01-01

Cechy minerałów

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 115

tip

2000-01-01

Klasyfikacja skał magmowych

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 165

Wykład (pdf)

2000-01-01

Skały magmowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 163

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – kwarc

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 533

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – plagioklazy

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 227

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – skalenie potasowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 237

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – skaleniowce

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 110

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – łyszczyki

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 192

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wstęgowe (amfibole)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 175

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany łańcuchowe (pirokseny)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 290

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 290

Artykuł

2022-10-18

Minerały poboczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 140

Artykuł

2022-09-11

SYENITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 210

Artykuł

2022-09-11

GRANITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 227

Artykuł

2022-09-16

DIORYTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 120

Artykuł

2022-09-10

GABROIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 244

Artykuł

2022-09-17

PORFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 205

Artykuł

2022-09-12

ANDEZYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 173

Artykuł

2022-09-26

DIABAZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 133

Artykuł

2022-09-15

BAZALTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 189

Artykuł

2022-09-15

MELAFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 128

Artykuł

2023-01-19

PERYDOTYTY, DUNITY, HARZBURGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 47

Artykuł

2023-01-21

KIMBERLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 54

Artykuł

2022-11-06

PEGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 117

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały krzemionkowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 263

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały węglanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 197

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały solne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 94

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały siarczanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 152

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały ilaste

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 171

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały fosforanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 99

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – tlenki i wodorotlenki żelaza

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 125

Wykład (pdf)

2000-01-01

Minerały skał osadowych

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 71

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY OKRUCHOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 52

Artykuł

2022-09-15

ARKOZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 149

Artykuł

2022-09-18

TUFY i TUFITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 139

Wykład (pdf)

2000-01-01

STRUKTURY SEDYMENTACYJNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 53

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY WĘGLANOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 45

Artykuł

2022-12-17

WAPIENIE - wstęp

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 123

Artykuł

2022-11-07

WAPIENIE ORGANOGENICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 215

Artykuł

2022-12-11

WAPIENIE CHEMICZNE, ORGANODETRYTYCZNE, DETRYTYCZNE I ZIARNOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 138

Artykuł

2022-12-08

MARTWICE WAPIENNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 89

Artykuł

2022-11-11

DOLOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 115

Artykuł

2022-09-27

SYDERYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 99

Artykuł

2022-12-28

MARGLE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 59

Artykuł

2023-01-13

KREDA JEZIORNA i GYTIA WAPNISTA

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 61

Artykuł

2022-12-29

CALICHE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 74

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY KRZEMIONKOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 126

Artykuł

2022-12-10

ROGOWCE (SPONGIOLITY, GEZY, RADIOLARYTY)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 93

Artykuł

2023-01-04

DIATOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 75

Artykuł

2022-10-18

KRZEMIENIE i CZERTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 359

Artykuł

2022-10-19

GIPSY i ANHYDRYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 218

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY ALITOWE I FOSFORANOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 30

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – kwarc

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 108

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – skalenie alkaliczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 118

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – minerały z grupy serpentynu

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 171

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficznych – granaty, staurolit

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 274

Artykuł

2022-12-27

Minerały główne skał metamorficznych – chloryty

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 77

Materiały (pdf)

2000-01-01

Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 115

Wykład (pdf)

2000-01-01

Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 55

Artykuł

2022-09-19

ŁUPKI METAMORFICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 216

Artykuł

2022-09-23

SERPENTYNITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 140

Artykuł

2022-10-03

ZIELEŃCE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 132

Artykuł

2022-09-19

GNEJSY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 161

Artykuł

2022-09-18

AMFIBOLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 136

Artykuł

2022-09-16

MARMURY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 130

Artykuł

2022-12-31

KWARCYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 56

Artykuł

2022-09-12

GRANULITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 140

Artykuł

2022-09-12

EKLOGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 128

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 161

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY KONTAKTOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 142

Artykuł

2023-01-11

PRODUKTY DYNAMOMETAMORFIZMU

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 77

Artykuł

2023-01-12

PRODUKTY METAMORFIZMU IMPAKTYTOWEGO

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 57

Materiały (pdf)

2000-01-01

Skały metamorficzne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 49

Wykład (pdf)

2000-01-01

Skały metamorficzne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 141