data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Przedmiot: Geologia ogólna

Artykuł

2000-01-01

Cechy minerałów

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 703

tip

2000-01-01

Klasyfikacja skał magmowych

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 591

Wykład (pdf)

2000-01-01

Skały magmowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 678

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – kwarc

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 3096

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – plagioklazy

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 864

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – skalenie potasowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1546

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – skaleniowce

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 617

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – łyszczyki

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1696

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wstęgowe (amfibole)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1021

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – pirokseny

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 2007

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1433

Artykuł

2022-10-18

Minerały poboczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 533

Artykuł

2022-09-11

SYENITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 864

Artykuł

2022-09-11

GRANITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 737

Artykuł

2022-09-16

DIORYTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 459

Artykuł

2022-09-10

GABROIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1323

Artykuł

2022-09-17

PORFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1081

Artykuł

2022-09-12

ANDEZYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 607

Artykuł

2022-09-26

DIABAZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 538

Artykuł

2022-09-15

BAZALTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 915

Artykuł

2022-09-15

MELAFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 530

Artykuł

2023-01-19

PERYDOTYTY, DUNITY, HARZBURGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 431

Artykuł

2023-01-21

KIMBERLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 280

Artykuł

2022-11-06

PEGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 604

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały krzemionkowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 952

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały węglanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 886

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały solne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1108

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały siarczanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 908

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały ilaste

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 948

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały fosforanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 336

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – tlenki i wodorotlenki żelaza

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1109

Wykład (pdf)

2000-01-01

Minerały skał osadowych

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 596

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY OKRUCHOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 217

Artykuł

2023-05-15

BREKCJE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 607

Artykuł

2022-09-15

ARKOZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 508

Artykuł

2022-09-18

TUFY i TUFITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 560

Wykład (pdf)

2000-01-01

STRUKTURY SEDYMENTACYJNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 326

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY WĘGLANOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 206

Artykuł

2022-12-17

WAPIENIE - wstęp

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1720

Artykuł

2022-11-07

WAPIENIE ORGANOGENICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1065

Artykuł

2022-12-11

WAPIENIE CHEMICZNE, ORGANODETRYTYCZNE, DETRYTYCZNE I ZIARNOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 991

Artykuł

2022-12-08

MARTWICE WAPIENNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 504

Artykuł

2022-11-11

DOLOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 510

Artykuł

2022-09-27

SYDERYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 398

Artykuł

2022-12-28

MARGLE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 516

Artykuł

2024-04-18

SKAŁY ŻELAZISTE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 138

Artykuł

2023-01-13

KREDA JEZIORNA i GYTIA WAPNISTA

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1070

Artykuł

2022-12-29

CALICHE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 299

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY KRZEMIONKOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 788

Artykuł

2022-12-10

ROGOWCE (SPONGIOLITY, GEZY, RADIOLARYTY)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 418

Artykuł

2023-01-04

DIATOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 406

Artykuł

2022-10-18

KRZEMIENIE i CZERTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 2486

Artykuł

2022-10-19

GIPSY i ANHYDRYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1223

Wykład (pdf)

2000-01-01

SKAŁY ALITOWE I FOSFORANOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 279

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – kwarc

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 428

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – skalenie alkaliczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 615

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficzych – minerały z grupy serpentynu

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1516

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficznych – granaty, staurolit

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1336

Artykuł

2022-12-27

Minerały główne skał metamorficznych – chloryty

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 624

Materiały (pdf)

2000-01-01

Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 432

Wykład (pdf)

2000-01-01

Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 270

Artykuł

2022-09-19

ŁUPKI METAMORFICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 1105

Artykuł

2022-09-23

SERPENTYNITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 482

Artykuł

2022-10-03

ZIELEŃCE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 490

Artykuł

2022-09-19

GNEJSY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 899

Artykuł

2022-09-18

AMFIBOLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 453

Artykuł

2022-09-16

MARMURY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 461

Artykuł

2022-12-31

KWARCYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 387

Artykuł

2022-09-12

GRANULITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 473

Artykuł

2022-09-12

EKLOGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 495

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 464

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY KONTAKTOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 318

Artykuł

2023-01-11

PRODUKTY DYNAMOMETAMORFIZMU

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 409

Artykuł

2023-01-12

PRODUKTY METAMORFIZMU IMPAKTYTOWEGO

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 335

Materiały (pdf)

2000-01-01

Skały metamorficzne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 222

Wykład (pdf)

2000-01-01

Skały metamorficzne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 979