data:      |  tytuł:      |  popularność:    

Nowości

Artykuł

2023-01-21

KIMBERLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 54

Artykuł

2023-01-19

PERYDOTYTY, DUNITY, HARZBURGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 47

Artykuł

2023-01-13

KREDA JEZIORNA i GYTIA WAPNISTA

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 61

Artykuł

2023-01-12

PRODUKTY METAMORFIZMU IMPAKTYTOWEGO

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 56

Artykuł

2023-01-11

PRODUKTY DYNAMOMETAMORFIZMU

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 77

Artykuł

2023-01-04

DIATOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 74

Artykuł

2022-12-31

KWARCYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 56

Artykuł

2022-12-29

CALICHE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 74

Artykuł

2022-12-28

MARGLE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 59

Artykuł

2022-12-27

Minerały główne skał metamorficznych – chloryty

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 77

Artykuł

2022-12-17

WAPIENIE - wstęp

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 122

Artykuł

2022-12-11

WAPIENIE CHEMICZNE, ORGANODETRYTYCZNE, DETRYTYCZNE I ZIARNOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 137

Artykuł

2022-12-10

ROGOWCE (SPONGIOLITY, GEZY, RADIOLARYTY)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 93

Artykuł

2022-12-08

MARTWICE WAPIENNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 88

Wykład (pdf)

2022-11-23

Jednostka podstawowa oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 20

Artykuł

2022-11-11

DOLOMITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 114

Artykuł

2022-11-07

WAPIENIE ORGANOGENICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 215

Artykuł

2022-11-06

PEGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 117

ćw. (pdf)

2022-10-27

Rektyfikacja map na przykładzie SMGP

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 40

Artykuł

2022-10-26

ArcGIS - współrzędne geograficzne obiektów punktowych

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 74

Artykuł

2022-10-19

GIPSY i ANHYDRYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 217

Artykuł

2022-10-18

Minerały poboczne

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 139

Artykuł

2022-10-18

KRZEMIENIE i CZERTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 359

Artykuł

2022-10-17

ArcGIS - konwersja rastrów do zbiorów XYZ

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 52

Artykuł

2022-10-03

ZIELEŃCE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 131

Artykuł

2022-09-27

SYDERYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 99

Artykuł

2022-09-26

DIABAZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 132

Artykuł

2022-09-23

SERPENTYNITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 139

Artykuł

2022-09-19

GNEJSY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 160

Artykuł

2022-09-19

ŁUPKI METAMORFICZNE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 216

Artykuł

2022-09-18

TUFY i TUFITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 138

Artykuł

2022-09-18

AMFIBOLITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 135

Artykuł

2022-09-17

PORFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 204

Artykuł

2022-09-16

DIORYTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 120

Artykuł

2022-09-16

MARMURY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 130

Artykuł

2022-09-15

ARKOZY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 149

Artykuł

2022-09-15

BAZALTOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 188

Artykuł

2022-09-15

MELAFIRY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 127

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY KONTAKTOWE

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 142

Artykuł

2022-09-12

MIGMATYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 160

Artykuł

2022-09-12

ANDEZYTY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 173

Artykuł

2022-09-12

GRANULITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 140

Artykuł

2022-09-12

EKLOGITY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 127

Artykuł

2022-09-11

GRANITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 227

Artykuł

2022-09-11

SYENITOIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 210

Artykuł

2022-09-10

GABROIDY

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 243

Projekt

2022-08-11

Tester akumulatorów ZB2L3

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 107

Wykład (pdf)

2022-06-09

Grafika na stronach www

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 71

Wykład (pdf)

2022-05-25

Technika zagnieżdżonych elementów

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 57

Wykład (pdf)

2022-05-25

Publikacja stron www

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 75

Wykład (pdf)

2022-05-11

Marginesy

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 49

Wykład (pdf)

2022-05-11

Dopełnienia

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 73

Wykład (pdf)

2022-05-11

Wysokość i szerokość

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 98

Wykład (pdf)

2022-05-11

Tekst

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 102

Wykład (pdf)

2022-05-11

Czcionki

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 53

Wykład (pdf)

2022-05-11

Opływanie

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 71

Wykład (pdf)

2022-04-28

Konwencje w CSS

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 72

Wykład (pdf)

2022-04-28

Kolory

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 55

Wykład (pdf)

2022-04-07

Konwencje HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 56

Wykład (pdf)

2022-04-07

Podstawowe tagi HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 54

Wykład (pdf)

2022-04-07

Formatowania tekstu

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 57

Wykład (pdf)

2022-04-07

Listy uporządkowane i nieuporządkowane

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 65

Wykład (pdf)

2022-03-24

Znaki diakrytyczne i metainformacje w HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 68

Wykład (pdf)

2022-03-23

Tabele

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 61

Wykład (pdf)

2022-03-12

Model pudełkowy w CSS

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 61

Wykład (pdf)

2022-03-10

Kod minimalny dokumentów .html

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 41

Wykład (pdf)

2022-03-10

Sieci komputerowe: Pojęcia podstawowe

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 78

Wykład (pdf)

2022-03-10

Internet - historia i współczesność

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 64

Wykład (pdf)

2022-03-10

Rodzaje sieci komputerowych

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 75

Wykład (pdf)

2022-03-10

Kod minimalny dokumentów HTML

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 51

Wykład (pdf)

2022-03-10

Obrazy

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 86

Wykład (pdf)

2022-03-10

Odnośniki

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 58

Wykład (pdf)

2022-03-10

Walidacja dokumentów html

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 73

Wykład (pdf)

2022-03-09

Krawędzie

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 50

Wykład (pdf)

2022-03-07

Tła

Kategoria: HTML & CSS

Przedmiot: Projektowanie stron internetowych

Liczba wyświetleń: 62

Projekt

2021-10-04

Układ do badania zmętnienia cieczy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 304

Projekt

2021-04-21

Katalog bibliotek elementów / modułów elektronicznych do programu Fritzing

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 145

Artykuł

2021-03-22

Tworzenie nowych elementów w programie Fritzing

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 132

ćw. (pdf)

2020-12-03

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 74

ćw. (pdf)

2020-12-02

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie entropii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 82

ćw. (pdf)

2020-11-12

Wybór podstawowej jednostki oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 79

ćw. (pdf)

2020-10-29

Analizy krajobrazowe w programie Fragstats

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 259

Wykład (pdf)

2020-10-22

Syntezy krajobrazowe

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 70

Wykład (pdf)

2020-10-22

Definicje wybranych miar krajobrazowych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 56

ćw. (pdf)

2020-10-18

Różnorodność zmiennych zregionalizowanych ciągłych na podstawie statystyk wartości pikseli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 44

ćw. (pdf)

2020-10-17

Różnorodność kryteriów rzeźby terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 61

ćw. (pdf)

2020-10-14

Różnorodność kryteriów budowy geologicznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 86

ćw. (pdf)

2020-10-13

Przygotowanie danych krajobrazowych do analiz

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 74

ćw. (pdf)

2020-10-12

Różnorodność obiektów poligonowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 77

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby jednostek

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 51

ćw. (pdf)

2020-10-10

Różnorodność obiektów punktowych na podstawie liczby kategorii

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 74

ćw. (pdf)

2020-10-09

Różnorodność obiektów liniowych na podstawie długości obiektów

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 60

ćw. (pdf)

2020-10-07

Obszar badań, sozologia, topografia

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 67

Wykład (pdf)

2020-10-05

Elementy i cechy krajobrazu oraz kryteria ich oceny

Kategoria: GIS

Przedmiot: Georóżnorodność

Liczba wyświetleń: 84

Film na YT

2020-05-28

Elementy mapy, praca w widoku układu

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 96

Film na YT

2020-05-28

Tworzenie profesjonalnych map

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 76

Film na YT

2020-05-21

Geoprzetwarzanie

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 42

Film na YT

2020-05-21

Modele i modelowanie

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 42

Film na YT

2020-05-14

Prezentacja wyników analiz

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 41

Film na YT

2020-05-07

Procedura analiz GIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 40

Film na YT

2020-05-07

Zapytania atrybutowe i przestrzenne

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 55

Film na YT

2020-04-30

Edycja atrybutów

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 41

Film na YT

2020-04-30

Tworzenie nowych obiektów wektorowych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 46

Film na YT

2020-04-24

Tworzenie i edycja obiektów wektorowych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 47

Film na YT

2020-04-24

Topologia - utrzymywanie relacji przestrzennych podczas edycji

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 51

Film na YT

2020-04-16

Modele danych geograficznych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 62

Film na YT

2020-04-16

Geobazy

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 46

Film na YT

2020-04-09

Odwzorowania kartograficzne

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 42

Film na YT

2020-04-02

Układy współrzędnych geograficznych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 84

Film na YT

2020-03-26

Metody klasyfikacji danych

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 92

Film na YT

2020-03-26

Mapy gęstości i proporcji

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 79

Film na YT

2020-03-19

Praca z symbolami i etykietami

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 43

Film na YT

2020-03-19

Symbolizacia w oparciu o wartości atrybutów

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 40

Film na YT

2020-03-13

Rozwiązywanie zadań przy pomocy GIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 74

Film na YT

2020-03-12

Aplikacja ArcGIS

Kategoria: Film - GIS

Przedmiot: Wprowadzenie do GIS

Liczba wyświetleń: 98

Projekt

2020-03-04

Moduł komunikacji radiowej RF - FS100A

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 171

Projekt

2020-02-15

Moduł rejestratora RFID RC522

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 149

Projekt

2020-01-30

Bezprzewodowy rejestrator czasu pracy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 59

Film na YT

2019-09-01

Ze starego skanera budujemy slider

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 75

Projekt

2019-07-30

Ze starego skanera budujemy slider

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 233

Projekt

2019-03-24

Waga elektroniczna (2/2) - Budujemy wagę

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 398

Film na YT

2019-03-24

Arduino. Waga elektroniczna (2/2) - Budujemy wagę

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 49

Film na YT

2019-02-24

Arduino. Waga elektroniczna (1/2) - wstęp do tensometrii

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 70

Projekt

2019-01-30

Waga elektroniczna (1/2) - wstęp do tensometrii

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 367

Film na YT

2019-01-27

Licznik Geigera-Müllera (4/4) - obliczanie dawki promieniowania

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 75

Film na YT

2019-01-14

Arduino. Rowerowy miernik kadencji - miniaturyzacja i zmiana koncepcji (2/2)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 38

Projekt

2018-10-18

Rowerowy miernik kadencji - miniaturyzacja i zmiana koncepcji (2/2)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 130

Projekt

2018-09-25

Komparator LM393

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 132

Film na YT

2018-07-28

Rowerowy miernik kadencji - obrotomierz (1/2)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 39

Projekt

2018-07-08

Rowerowy miernik kadencji - obrotomierz (1/2)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 147

Projekt

2018-07-01

Obsługa wyświetlacza OLED 0.91 cala 128 × 32 pikseli

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 172

Film na YT

2018-05-06

Licznik Geigera-Müllera - wskaźniki akustyczne (3/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 39

Film na YT

2018-04-15

Licznik Geigera-Müllera - zasilacz wysokiego napięcia (2/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 67

Film na YT

2018-04-13

Licznik Geigera-Müllera - zasada działania (1/4)

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 73

Projekt

2018-03-29

Licznik Geigera-Müllera na bazie Arduino (4/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 449

Projekt

2018-03-15

Licznik Geigera-Müllera - wskaźniki akustyczne (3/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 375

Projekt

2018-03-03

Licznik Geigera-Müllera - zasada działania (1/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 221

Projekt

2018-03-03

Licznik Geigera-Müllera - zasilacz wysokiego napięcia (2/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 331

Projekt

2018-01-04

Ładowarka solarna (modyfikacja)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 333

Film na YT

2017-12-29

Detektor pól elektromagnetycznych

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 70

ćw. (pdf)

2017-11-24

ArcGIS: Podstawowe atrybuty topograficzne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 72

ćw. (pdf)

2017-11-24

Modelowanie podstawowych form rzeźby terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 228

Projekt

2017-11-20

Detektor pól elektromagnetycznych

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 154

Projekt

2017-11-12

Komunikacja z Arduino za pomocą technologii bluetooth i aplikacji w systemie Android

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 136

Film na YT

2017-10-29

Stacja kontroli warunków wegetacji roślin

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 45

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - eksploracja danych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 90

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - modelowanie geostatystyczne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 125

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - porównywanie modeli

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 49

ćw. (pdf)

2017-10-05

Geostatystyka - modelowanie prawdopodobieństwa przekroczenia wartości krytycznej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 82

ćw. (pdf)

2017-10-04

Geostatystyka - analizy wstępne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 134

ćw. (pdf)

2017-09-29

Tworzenie kompozycji map tematycznych na podstawie danych referencyjnych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 186

ćw. (pdf)

2017-09-29

Mapa form ochrony przyrody

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 40

Wykład (pdf)

2017-09-29

Pozyskiwanie danych wektorowych

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 31

ćw. (pdf)

2017-09-29

Mapa trudności szlaków rowerowych w rejonie Rowu Krzeszowickiego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 58

Wykład (pdf)

2017-09-29

Globalny System Pozycyjny (GPS)

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 21

Wykład (pdf)

2017-09-29

Numeryczne modele terenu

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 30

ćw. (pdf)

2017-09-29

Tworzenie NMT typu TIN

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 49

Wykład (pdf)

2017-09-29

Interpolacja metodą IDW

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 74

ćw. (pdf)

2017-09-29

Interpolacja metodą IDW i przetwarzanie NMT

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 50

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawowe atrybuty topograficzne

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 28

ćw. (pdf)

2017-09-29

Drapowanie obrazów na NMT

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 30

ćw. (pdf)

2017-09-29

Wizualizacja skażeń wody w warstwie wodonośnej

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 32

ćw. (pdf)

2017-09-29

Analiza związku skażenia gleby izotopem cezu i zachorowalności na raka tarczycy

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 28

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawy modelowania rzeźby terenu za pomocą TPI

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 37

Wykład (pdf)

2017-09-29

Podstawy modelowania hydrologicznego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 96

ćw. (pdf)

2017-09-29

Podstawowe metody modelowania hydrologicznego z zastosowaniem ArcHydro Tools

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 35

Wykład (pdf)

2017-09-29

Nieodpłatne polskie zasoby GIS

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 143

Wykład (pdf)

2017-09-29

Etapy oceny środowiska przyrodniczego

Kategoria: GIS

Przedmiot: Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych

Liczba wyświetleń: 28

Projekt

2017-08-28

Stacja kontroli warunków wegetacji roślin

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 238

Projekt

2017-08-02

Ładowarka solarna

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 442

Projekt

2017-07-16

Kompas elektroniczny

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 175

Artykuł

2017-07-16

Analizy przestrzenne - Problem zmiennej jednostki odniesienia

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 93

Projekt

2017-05-03

Obsługa wyświetlacza graficznego Nokia

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 128

Projekt

2017-05-02

Pomiar kątów za pomocą akcelerometru

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 123

Projekt

2017-05-02

Elektroniczny klinometr

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 52

Projekt

2017-03-22

Alarm włamaniowy z rejestracją zdarzeń

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 259

Projekt

2017-03-11

Prosty zegar czasu rzeczywistego

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 197

Artykuł

2017-03-09

ArcGIS - testowanie autokorelacji przestrzennej

Kategoria: GIS

Liczba wyświetleń: 92

Artykuł

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (1/4 elektronika)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 575

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (2/4 mechanika)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 575

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (3/4 oprogramowanie/konfiguracja)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 685

Projekt

2017-02-25

Prosta maszyna CNC (4/4 przykłady G-Code)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 828

Film na YT

2017-01-26

Alarm włamaniowy z rejestracją zdarzeń

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 47

Projekt

2017-01-25

Obsługa silnika krokowego, sterownik EasyDriver

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 157

Film na YT

2017-01-23

Inteligentny wentylator łazienkowy

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 65

Projekt

2017-01-08

Inteligentny wentylator łazienkowy

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 280

Film na YT

2016-11-12

Arduino: wyzwalacz IR do aparatów marki Nikon sterowany za pomocą wielopoziomowego menu

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 70

Artykuł

2016-10-30

Wyzwalacz IR do aparatów marki Nikon sterowany za pomocą wielopoziomowego menu

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 66

Projekt

2016-10-23

Obsługa przycisków za pomocą wejścia analogowego

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 127

Projekt

2016-10-23

Wyzwalanie aparatu firmy Nikon za pomocą portu IR

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 59

Projekt

2016-10-22

Obsługa LCD za pośrednictwem magistrali I2C

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 154

Artykuł

2016-10-15

Komunikacja z modułem WiFi ESP-01 (cz. 2/3)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 372

Projekt

2016-10-14

Konfiguracja konwertera UART i modułu WiFi ESP-01 (cz. 1/3)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 155

Film na YT

2016-10-08

Ruchomy panel fotowoltaiczny - mechanika i sterowanie

Kategoria: Film - Arduino

Liczba wyświetleń: 43

Projekt

2016-10-01

Ruchomy panel fotowoltaiczny - mechanika i sterowanie (cz. 2/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 649

Projekt

2016-09-25

Zapis temperatury na karcie SD

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 166

Projekt

2016-09-24

Ruchomy panel fotowoltaiczny - układ testowy (cz. 1/4)

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 496

Projekt

2016-09-04

Termometr z wykorzystaniem czujnika DS18B20 i wyświetlacza 16×2

Kategoria: Arduino

Liczba wyświetleń: 374

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały fosforanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 99

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał magmowych – krzemiany wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 289

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał metamorficznych – granaty, staurolit

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 273

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały ilaste

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 170

Artykuł

2000-01-01

Minerały główne skał osadowych – minerały siarczanowe

Kategoria: Geologia

Przedmiot: Geologia ogólna

Liczba wyświetleń: 152