Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyczne Metody Fizyki I


Uwaga:


Egzamin odbędzie się w dniu 30 stycznia o godz. 14:15 w sali A D10.
Na egzamin należy przyjść z dowodem tożsamości oraz trzema kartkami papieru kancelaryjnego. Można korzystać
z prostego kalkulatora (tzn. nie w telefonie/tablecie itp. oraz bez zaawansowanej algebry, która jest przedmiotem egzaminu).
Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 6 lutego godz. 14:15 w sali A D10.
W powyższych terminach odbędą się również kolokwia poprawkowe dla osób, które nie uzyskają zaliczenia na koniec semestru.
WYKŁAD:  FT - środa 13:50-15:20  D10 sala C 

Konsultacje:    D11 pok. 128
(lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)


Transparencje z wykładów:
Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3, Wykład 4, Wykład 5, Wykład 6, Wykład 7, Wykład 8
Wykład 9, Wykład 10, Wykład 11, Wykład 12, Wykład 13, Wykład 14, Wykład 15


Zestawy zadań  (semestr zimowy 2014/2015)
Nr Data ćwiczeń
  Zestaw zadań

Nr Data ćwiczeń
  Zestaw zadań
1   6.10.2014 Zestaw 1

8   1.12.2014 Zestaw 8
2 13.10.2014 Zestaw 2

9   8.12.2014 Zestaw 9
3 20.10.2014 Zestaw 3

10 15.12.2014 Zestaw 10
4 27.10.2014 Zestaw 4

11 11.01.2015 Zestaw 11
5   3.11.2014 Zestaw 5

12 12.01.2015 Zestaw 12
6 17.11.2014 Zestaw 6

13 19.01.2015 Zestaw 13
7 24.11.2014 Zestaw 7

14 26.01.2015 Zestaw 14Informacje:
Zasady zaliczenia ćwiczeń
Zasady dotyczące egzaminu

Aktualne wyniki: 

Literatura:

  1) Matematyka dla przyrodników i inżynierów, D.A. McQuarrie, PWN 2008.
  2) Wybrane rozdziały matematycznych metod fizyki, A. Lenda, B. Spisak, Wydawnictwo AGH 2006.
  3) Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, F.W. Byron, R.W. Fuller, PWN 1974.
  4) Mathematical Methods for Physics and Engineering, K.F. Riley, M.P. Hobson, S.J. Bence, Cambridge Univ. Press 2006.
  5) Algebra liniowa, T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, GiS, Wrocław 2002.
  6) Matematyka dla studiów inżynierskich, S. Białas, A. Ćmiel, A. Fitzke, Wydawnictwo AGH 1973.
  7) Algebra i geometria analityczna w zadaniach, H. Arodź, K. Rościszewski, ZNAK, Kraków 2005.
  8) Wybrane zagadnienia z algebry liniowej i geometrii, D. Witczyńska, K. Witczyński, Wydawnictwo PW, Warszawa 2007.
  9) Zbiór zadań z algebry, L. Jeśmianowicz, J. Łoś, PWN, Warszawa 1975.
10) Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, S. Przybyło, A. Szlachtowski, WNT, Warszawa 2005.


Demonstracje:

Aby obejrzeć interaktywne demonstracje związane z zagadnieniami prezentowanymi na wykładzie (oraz tysiące innych z różnych dziedzin nauki dostępne na stronach Wolfram Demonstration Project) należy zainstalować sobie darmowy program Mathematica Player.
Linki do demonstracji związanych z wykładami znajdują się poniżej:

Wykład 1:

Funkcje trygonometryczne:  wykresy  i  wartości   Wykresy 2D wybranych funkcji
Zasada indukcji matematycznej   Silnia    Rozwinięcie dwumianowe
Pierwiastki wielomianów na płaszczyźnie zespolonej:  r. kwadratowe   r. trzeciego stopnia   dowolny wielomian
Liczby zespolone: Diagram Arganda   Mnożenie algebraiczne   Dodawanie  i   mnożenie na płaszczyźnie zespolonej
Zastosowanie twierdzenia de Moivre'a

Wykład 2:

Liczby zespolone: Pierwiastek z dowolnej liczby zespolonej   Pierwiastek z liczby zespolonej 1
Logarytm z liczby zespolonej   Wykresy 3D wybranych funkcji zmiennej zespolonej
Wektory:  rozkład na składowe  i   dodawanie wektorów   Wektory w 3D   Ortonormalizacja Grama-Schmidta w 2D  

Wykład 3:

Rozkład permutacji na cykle   Twierdzenia o symbolach całkowicie antysymetrycznych   Obliczanie wyznacznika 3x3  

Wykład 4:

Mnożenie macierzy   Transformacje za pomocą macierzy

Wykład 5:

Obliczanie wyznacznika metodą Laplace'a   Interpretacja geometryczna wyznacznika

Wykład 6:

Rozwiązywanie układów równań metodą Gaussa

Wykład 7:

Zmiana bazy w 2D

Wykład 8:

Wektory własne w 2D
3D matrix explorer

Wykład 10:

Formy kwadratowe w 3D
Krzywe stożkowe
Funkcje macierzy


stat4u